Welcome to my website!

I am a freelance interpreter and translator providing language services in Polish, English, German and Spanish.


With MA degree in translating and interpreting awarded at the Institute of Applied Linguistics at Warsaw University (Poland) and several years of professional activity, I have both expert knowledge and substantial experience in this area. I am also a Professional Member of ITIA, Irish Translators and Interpreters Association.

I am currently based in Ireland, where I work on a daily basis. But one of the great aspects of my profession is that I can travel abroad whenever required. This means I can be providing my services not only in Ireland or Poland, but also in other European countries, as well as overseas. My customers include various public institutions, governmental agencies, non-governmental organisations and private companies throughout Europe.


Linguistic and cultural diversity is not only my business interest, it is also my passion. I know that there is so much more to a good translation than just a mere rendition of a given text in a desired target language. I realise the importance of both linguistic and cultural context. This is why I can offer you the highest quality and best professional standards.

If you would like to find out more about my services, have a further look at this website or contact me at the details below.


Witam na mojej stronie internetowej!

Jestem niezależnym tłumaczem ustnym i pisemnym, świadczącym usługi tłumaczeniowe w językach: polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, co w połączeniu z kilkuletnią pracą w zawodzie tłumacza sprawia, że mam nie tylko dużą wiedzę, ale również istotne doświadczenie w tej dziedzinie. Jestem także profesjonalnym członkiem ITIA - stowarzyszenia tłumaczy irlandzkich (Irish Translators and Interpreters Association).

Moją działalność prowadzę obecnie w Irlandii, gdzie pracuję na co dzień, ale jedną z niewątpliwych zalet mojego zawodu jest możliwość pracy za granicą, gdy zachodzi taka potrzeba. Oznacza to, że usługi tłumaczeniowe mogę świadczyć nie tylko w Irlandii czy w Polsce, ale także w innych krajach Europy - i nie tylko. Wśród moich klientów znajdują się różne instytucje publiczne, agencje rządowe, organizacje pozarządowe i prywatne przedsiębiorstwa z różnych miejsc w Europie.

Różnorodnością językową i kulturową interesuję się nie tylko zawodowo, jest to także moja pasja. Dobrze wiem, że dobry przekład nie sprowadza się wyłącznie do tego, aby dany tekst wyrazić w określonym języku docelowym. Rozumiem, jak ważny jest zarówno kontekst językowy, jak i kulturowy. Dlatego mogę zaoferować Państwu usługi najwyższej jakości, spełniające najwyższe standardy zawodowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych przeze mnie usług, zachęcam do szczegółowego zapoznania się z treścią mojej strony internetowej. Jestem także do dyspozycji pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi.
Ola Jasinska
ola.interpreter@gmail.com
00353 872057755


Interpreter and Translator: Polish, English, German, Spanish
Tłumacz ustny i pisemny: język polski, angielski, niemiecki, hiszpański

Dolmetscher und Übersetzer: Polnisch, Englisch, Deutsch, Spanisch
Intérprete y traductora: polaco, inglés, alemįn, espańol

 
 
Customer Testimonials:

Ola Jasinska's translation services are second-to-none. For live (simultaneous) translation of bilingual Polish/ English events, she can be counted on to relay meaning and nuance with accuracy and grace.
Ireland-Poland Cultural Foundation

* * *

Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla warsztatu translatorskiego pani Jasińskiej oraz wysokiego poziomu świadczonych przez nią usług. Ambasada RP w Dublinie niezwykle ceni sobie współpracę z
p. Jasińską w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.
Wydział ds. Kultury, Promocji i Kontaktów z Mediami,
Ambasada RP w Dublinie


* * *

The Festival was delighted to work with Ola Jasinska for the Festival public interview with Polish Director Krystian Lupa. Her service as an interpreter was invaluable with an acute attention to detail and impeccable efficiency. We would not hesitate to recommend her highly to anyone.
Ulster Bank Dublin Theatre Festival


* * *

itia

 
 
  Site Map